Parę przydatnych słów o świadectwie energetycznym

 

1 stycznia 2009 r. wszedł w życie przepis Prawa Budowlanego, który nakazuje zdobycie świadectwa charakterystyki energetycznej dla każdego budynku oddawanego do użytkowania, a też obiektom podlegającym zbyciu lub wynajmowi. Ustawa ta nakłada więc obowiązek sporządzenia tego dokumentu przez deweloperów i inwestorów, którzy będą sprzedawać lub wynajmować lokale mieszkalne albo domu. Warto zatem wiedzieć, czym jest świadectwo energetyczne, dlaczego powinno się je mieć i kto jest uprawniony do wystawiania certyfikatu.
Świadectwo energetyczne to dokument oceniający charakterystykę energetyczną budynku. Określa on jakość budynku lub lokalu mieszkalnego z punktu widzenia zużycia energii. Świadectwo ma na celu wykazanie rozwiązań, które w perspektywie czasu pozwolą zmniejszyć wydatki na eksploatację budynków , a oprócz tego wpłyną na dość znaczną redukcję zużycia energii. Warto być świadomym, że świadectwo jest częścią dokumentacji technicznej obiektu i w trakcie jego dystrybucji czy wynajmu właściciel jest zobowiązany zademonstrować go klienta lub najemcy. Licencja jest ważny 10 lat od dnia sporządzenia. W sytuacji termomodernizacji lub remontu, na skutek którego zmienia się charakterystyka obiektu przykładowo. poprzez przepływ okien, kotła lub instalacji grzewczej, świadectwo charakterystyki trzeba sporządzić na nowo. Taki obowiązek posiada w tej sytuacji inwestor albo posiadacz budynku.
Dyrektywa 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków , a oprócz tego przepisów ustawy z dnia 19 września 2007 r. o skonwertowaniu ustawy – Prawo Budowlane, wprowadziła przepis, który nakazuje sporządzenie świadectwa energetycznego dla każdego budynku zarówno nowego, jak również istniejącego oddanego do użytku po 1 stycznia 2009 roku.
Certyfikat energetyczny, zwany też paszportem energetycznym mogą sporządzić upoważnieni profesjonaliści z branży architektonicznej, budowlanej i instalacyjnej, którzy posiadają aktualne uprawnienia do projektowania w budownictwie, absolwenci kierunkowych studiów podyplomowych organizowanych przez wyższe uczelnie , a ponadto absolwenci fachowych kursów. Co ważne certyfikator, który opracowuje świadectwo energetyczne musi potwierdzić zdobyte kwalifikacje egzaminem organizowanym poprzez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.
– Świadomość energooszczędności wśród inwestorów jak i nabywców nieruchomości stale wzrasta. Jednym z priorytetowych parametrów, które pozostają w kręgu zainteresowania ewentualnych klientów deweloperów jest zapotrzebowanie lokalu czy mieszkania na energię, a co za tym idzie przybliżony koszt rachunków za energię. Świadectwo energetyczne obiektu daje odpowiedź na wiele pytań związanych ze stratami ciepła, jak i widokami na najbliższe czasy oszczędności energii niezbędnej do ogrzania budynku. Obowiązek sporządzenia tego dokumentu powoduje, że zarówno właściciel domów i mieszkań jak i kontrahent mają jasno określony stan konstrukcji i izolacji budynku, jak i rozwiązań technicznych zastosowanych w obiekcie. Co równie istotne, certyfikat ten powoduje, że o norma energetyczny budynku architekt dba już na etapie wytwarzania i tym samym upowszechnia się zasady energooszczędności budynków – mówi Aleksandra Gilewska, Manager ds. Marketingu w korporacji Baumit.

1 stycznia 2009 r. wszedł w życie przepis Prawa Budowlanego, który nakazuje dostanie świadectwa charakterystyki energetycznej dla każdego budynku oddawanego do użytkowania, a również obiektom podlegającym zbyciu lub wynajmowi. Ustawa ta nakłada więc obowiązek sporządzenia tego dokumentu przez deweloperów i inwestorów, którzy będą sprzedawać lub wynajmować lokale albo lokalu mieszkalnego. Warto więc wiedzieć, czym jest świadectwo energetyczne, dlaczego powinno się je mieć i kto jest uprawniony do wystawiania certyfikatu.

Świadectwo energetyczne to dokument oceniający charakterystykę energetyczną budynku. Określa on jakość budynku albo lokalu z perspektywy zużycia energii. Świadectwo ma na celu wykazanie rozwiązań, które w perspektywie czasu pozwolą zmniejszyć wydatki na eksploatację budynków oraz dodatkowo wpłyną na dość znaczną redukcję zużycia energii. Warto wspomnieć, że świadectwo jest częścią dokumentacji technicznej obiektu i podczas jego dystrybucji czy wynajmu właściciel jest zobowiązany zaprezentować go nabywcy lub najemcy. Licencja jest ważny 10 lat od dnia sporządzenia. W przypadku termomodernizacji lub remontu, na skutek którego zmienia się charakterystyka obiektu przykładowo. przez przepływ okien, kotła albo instalacji grzewczej, świadectwo charakterystyki należy sporządzić na nowo. Taki obowiązek ma w tej sytuacji inwestor albo właściciel budynku.

 

Dyrektywa 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków , a dodatkowo przepisów ustawy z dnia 19 września 2007 r. o zmodyfikowaniu ustawy – Prawo Budowlane, wprowadziła przepis, który nakazuje sporządzenie świadectwa energetycznego dla każdego budynku zarówno nowego, jak i istniejącego oddanego do użytku po 1 stycznia 2009 roku.

 

Certyfikat energetyczny, zwany także paszportem energetycznym mogą sporządzić upoważnieni specjaliści z branży architektonicznej, budowlanej i instalacyjnej, którzy posiadają aktualne uprawnienia do kreacji w budownictwie, absolwenci kierunkowych studiów podyplomowych organizowanych przez wyższe uczelnie , a dodatkowo absolwenci fachowych kursów. Co ważne certyfikator, który opracowuje świadectwo energetyczne musi potwierdzić zdobyte kwalifikacje egzaminem organizowanym przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

 

– Świadomość energooszczędności wśród inwestorów jak i nabywców nieruchomości stale wzrasta. Jednym z podstawowych parametrów, które pozostają w kręgu zainteresowania ewentualnych nabywców deweloperów jest zapotrzebowanie lokalu mieszkalnego czy mieszkania na energię, a co za tym idzie przybliżony koszt rachunków za energię. Świadectwo energetyczne obiektu daje odpowiedź na kilka pytań związanych ze stratami ciepła, jak również perspektywami na przyszłość oszczędności energii niezbędnej do ogrzania budynku. Obowiązek sporządzenia tego dokumentu stwarza, że zarówno posiadacz domów i mieszkań jak i kontrahent mają jasno dany stan konstrukcji i izolacji budynku, jak również rozwiązań technicznych przeznaczonych w obiekcie. Co równie ważne, zezwolenie ten stwarza, że o norma energetyczny budynku architekt dba już na etapie produkowania i tym samym upowszechnia się zasady energooszczędności budynków – mówi Aleksandra Gilewska, Manager ds. Marketingu w spółce Baumit.

 

2 odpowiedzi do “Parę przydatnych słów o świadectwie energetycznym”

  1. Moim zdaniem racja. W końcu powinni wiedzieć jak się z tym prądem obchodzić. Ja mam taką zasadę, że zawsze wymagam takiego dokumentu od elektryka Warszawa, który czasami przyjeżdża coś w domu naprawiać.

Dodaj komentarz